ÚŘEDNÍ DESKA OBCE STEHELČEVESZobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Kategorie Stažení
14.6.2019 01.7.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích – uzavírka Zákolany MMKladno Úřední listiny Stáhnout
14.6.2019 01.7.2019 Oprava sil.č. II/101 Zákolany – mapa MMKladno Úřední listiny Stáhnout
14.6.2019 01.7.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – uzavírka Libochovičky MMKladno Úřední listiny Stáhnout
14.6.2019 01.7.2019 Oprava sil. č. III/00721 – Libochovičky MMKladno Úřední listiny Stáhnout
12.6.2019 20.6.2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
27.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
20.5.2019 19.6.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí ÚZSVM Úřední listiny Stáhnout
14.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
14.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
09.5.2019 30.6.2020 Oznámení o zveřejnění – Návrh závěrečného účtu VKM VKM Úřední listiny Stáhnout
12.4.2019 30.6.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2018 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
12.4.2019 30.6.2020 Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
12.4.2019 30.6.2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
12.4.2019 30.6.2020 Závěrečný účet DSO MÚLP za rok 2018 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
08.4.2019 26.10.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
03.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Úřední listiny Stáhnout
03.4.2019 31.12.2019 Oprava schváleného rozpočtu obce na rok 2019 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
03.4.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
12.3.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
01.3.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
08.2.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č.1 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
08.1.2019 30.6.2020 Oznámení o zveřejnění Svazek města a obcí VKM Úřední listiny Stáhnout
02.1.2019 31.12.2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2019 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2019 31.12.2019 Schválený ropočet obce na rok 2019 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2019 31.12.2019 Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
21.12.2018 31.12.2019 Schválený rozpočet 2019 MúLP MÚLP Úřední listiny Stáhnout
18.7.2018 18.7.2019 Projekt „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 875 v k.ú.Stehelčeves Státní fond životního prostředí ČR Úřední listiny Stáhnout
18.7.2018 18.7.2019 Projekt "Výsadba části biokoridoru na parcele č. 875 v k.ú.Stehelčeves Státní fond životního prostředí ČR Úřední listiny Stáhnout
29.6.2018 30.6.2019 Závěrečný účet obce Stehelčeves za rok 2017 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2020 Střednědobý rozpočtový výhled obce Stehelčeves na r. 2019-2020 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2020 Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Stehelčeves na r. 2019-2020 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
12.12.2017 31.12.2019 Střednědobý rozpočtový výhled MÚLP pro roky 2018-2019 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
10.3.2017 10.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2.,3/2017 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout


Zobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU