Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu.
Obec Stehelčeves dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.

odkaz na anketní formulář: https://goo.gl/forms/13kp34nQT1t2SiKW2

0 Likes
382 Views

Comments are closed.