Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu. Obec Stehelčeves dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se […]

Read More

Na základě aktuální informace podané zhotovitelem stavby sdělujeme že termín zahájení uzavírky sil. III/00719 (Buštěhrad – Libochovičky), z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 (mimoúrovňové křížení s D7), byl posunut o 14 dní, z důvodu dodržení procesních lhůt. Uzavírka sil. III/00719 by tedy měla začít 15.5.2017, úplná uzavírka úseku D7 při snesení mostní konstrukce se předpokládá od 20.5.2017 (SO) […]

Read More