Omlazovací den „v Domečku“ se uskuteční 6.4.2019 od 8:00
Bioodpad bude svážen od 5.4.2019, vyzvedněte si známky na nádoby do 31.3.2019.
Poplatek ze psa je nutné zaplatit do 31.3.2019.
Zasedání ZO se koná ve středu 27.3.2019 od 18hodin v zasedací místnosti OÚ.
Setkání se starostkou se uskuteční 13.3.2019 od 18-19 hodin na OÚ.
Page 3 of 103 1 2 3 4 5 103