Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Připomínáme všem, kteří chtějí žádat o Malý dotační titul MÚLP, že příjem žádostí je nejpozději do 31.3. na OÚ ve Stehelčevsi.

Read More

Upozorňujeme občany, že do 31.3. musí být uhrazen poplatek za odpady( u nemovitostí, kde je poplatek vyšší než 1500Kč, musí byt do tohoto data zaplacena polovina celkové částky poplatku, druhá polovina pak do 30.9.).

Read More