Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Komise pro děti a mládež a OÚ ve Stehelčevsi zve šechny děti na Dětský den, který se koná 7. června 2014 od 15:00 hod. v  Panské zahradě. Program : soutěže, diskotéka. Občerstvení zajištěno.

Read More