Havarijní stav vedl k uzavření mostu v Kročehlavské ulici v Kladně.

 

Více Informací zde :

https://www.mestokladno.cz/havarijni-stav-vedl-k-uzavreni-mostu-v-krocehlavske-ulici-bude-zbouran-a-postavi-se-novy/d-1474533

 

Vyjádření obce :

Vážení spoluobčané, dnes jsme byli informováni o dočasné objížďce pro automobily nad 3,5 tuny, která vede naší obcí. Informace jsme dříve nedostali, protože projekt byl uspíšen z důvodu havarijního stavu mostu. Teprve nyní budeme mít možnost se k dokumentům vyjádřit, což také samozřejmě uděláme. Celou situaci jsme začali okamžitě řešit. Obec s touto objížďkou zásadně nesouhlasí, nicméně podle informací, které máme, byla podoba objížďky naplánovaná v projektu k opravě zmíněného mostu již před mnoha lety, a nebude tak jednoduché prosadit vzhledem k havarijnímu stavu jakoukoliv změnu, protože tato silnice je dlouhodobě vedená jako oficiální objízdná trasa pro D7. Tato páteřní komunikace je navíc krajská, a tak nemá obec přímou možnost rozhodovat o údržbě, technickém stavu, zřízení chodníků, semaforů či přechodů a případně právě o trase objížďky. Nicméně nikomu z nás to není jedno, žijeme tu všichni, a proto uděláme všechno, co bude možné, abychom dopady dané objízdné trasy eliminovali a pokusíme se prosadit co nejvíce opatření k posílení bezpečnosti.

 

 

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA

Starostka obce Stehelčeves