ÚŘEDNÍ DESKA OBCE STEHELČEVESZobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Kategorie Stažení
05.11.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 10 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
24.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.9 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
03.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.8 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
10.9.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4 – 7 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
06.9.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
06.9.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
18.7.2018 18.7.2019 Projekt „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 875 v k.ú.Stehelčeves Státní fond životního prostředí ČR Úřední listiny Stáhnout
18.7.2018 18.7.2019 Projekt "Výsadba části biokoridoru na parcele č. 875 v k.ú.Stehelčeves Státní fond životního prostředí ČR Úřední listiny Stáhnout
10.7.2018 31.12.2018 Změnu rozpisu rozpočtu č. 1 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
29.6.2018 30.6.2019 Závěrečný účet obce Stehelčeves za rok 2017 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
28.6.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
11.6.2018 30.6.2019 Schválený závěrečný účet 2017 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
11.6.2018 30.6.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
11.6.2018 30.6.2019 Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
25.5.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
11.5.2018 15.5.2019 Oznámení Svazek měst a obcí VKM Úřední listiny Stáhnout
03.5.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.3 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
02.5.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
11.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
11.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
09.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
19.3.2018 31.12.2018 Záměr prodeje pozemků p.č.802,část poz.p.č.803 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
09.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
09.2.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
22.1.2018 31.12.2018 Záměr prodeje automobilu AVIA 21 FFC Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
10.1.2018 31.12.2018 Oznámení VKM Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2018 Rozpočet obce Stehelčeves na rok 2018 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2018 Rozpočet ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2018 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2020 Střednědobý rozpočtový výhled obce Stehelčeves na r. 2019-2020 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
02.1.2018 31.12.2020 Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Stehelčeves na r. 2019-2020 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
15.12.2017 31.12.2018 Schválený rozpočet Svazku VKM, Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na r.2019 a 2020 Svazek měst a obcí VKM Úřední listiny Stáhnout
12.12.2017 31.12.2019 Střednědobý rozpočtový výhled MÚLP pro roky 2018-2019 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
12.12.2017 31.12.2018 Rozpočet MÚLP na rok 2018 MÚLP Úřední listiny Stáhnout
10.3.2017 10.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2.,3/2017 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout
16.11.2016 31.12.2018 Rozpočtový výhled na rok 2018 Obec Stehelčeves Úřední listiny Stáhnout


Zobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU