Přijďte na sousedské setkání a pomozte s návrhy na jeho využití. Ve čtvrtek dne 6.12. od 18:00 hod v sálu Kulturního domu. Během dvou hodin budeme diskutovat o různých variantách využití prostor domu ve Vrapické č.p. 65.