Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Obecní úřad

Praktické odkazy


Kalendář akcí

Červen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Kvě    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

OBECNÍ POLICIE

znak-OPsmall

Obecní policie Stehelčeves byla založena k 15.12.2007 usnesením zastupitelstva obce Stehelčeves ze dne 20.11.2007, kdy byla zároveň schválena obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zřizuje obecní policie. V dubnu a květnu 2008 byli přijati dva strážníci, na podzim 2008 byli přijati další dva strážníci, během celého roku 2009 se počet strážníků neměnil, stále má tedy obecní policie čtyři strážníky. Tito strážníci zajišťují denně dvanáctihodinovou službu.

Hlavními úkoly obecní policie je: a) přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,b) dohlížet nad dodržováním pravidel občanského soužití,c) přispívat v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,d) odhalovat přestupky a jiné správní delikty,e) upozorňovat fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činit opatření k nápravě.

V roce 2009 jsme uzavřeli dvě další veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi a v současné době má obec Stehelčeves uzavřeno třináct veřejnoprávních smluv o výkonu činnosti obecní policie. Jedná se o města Libušín a Buštěhrad a o obce Hrdlív, Pchery, Hřebeč, Dolany, Cvrčovice, Družec, Doksy, Jeneč, Brandýsek a nyní i Makotřasy a Velké Přítočno. V uzavřených veřejnoprávních smlouvách je kladen důraz především na zajišťování záležitostí veřejného pořádku.

Naše obecní policie má za sebou další rok své existence. Za tuto dobu se vyřešilo mnoho do té doby pro OÚ neřešitelných věcí, např. parkování na chodnících a tím poškozování obecního majetku, umisťování autovraků, narušování veřejného pořádku v nočních hodinách, nedodržování obecně závazných vyhlášek apod.

V roce 2009 řešila obecní policie celkem 563 přestupků,  z toho 318 přestupků bylo řešeno domluvou, ve 245 případech byla uložena bloková pokuta. Celková částka uložených pokut byla ve výši 155.900,- Kč.

V roce 2009 obecní policie zjistila a poté předala Policii ČR k šetření celkem 21 trestných činů a to např. nález odcizeného vozidla, poškozování cizího majetku, krádež vloupáním, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.

Z další činnosti obecní policie můžeme zmínit například pomoc občanům v nouzi (12x), asistence u dopravních nehod (10x), zjištění požárů (2x) či předvedení občanů na služebnu PČR či doručení písemností správních orgánů. Obecní policie není schopna naprosto zastavit páchání přestupků a trestných činů, ale její přítomnost a činnost je schopna tyto delikty omezit. Hlavním posláním obecní policie není represe, ale prevence. V tom je činnost obecní policie nezastupitelná. Obecní policie prováděla v roce 2009 několik besed v základních školách a navštěvovala seniory v rámci prevence.

Na činnost strážníků a na činnost jejich vedoucího a starostku obce v souvislosti s výkonem činnosti obecní policie bylo v roce 2009 podáno celkem 7 stížností, jedna stížnost byla po prošetření vyhodnocena jako oprávněná, ostatní stížnosti byly po prošetření vyhodnoceny jako neoprávněné.Činnost obecní policie byla též kontrolována Policií ČR.

V naší obci fungovala po celý rok 2009 přestupková komise. Do té doby veškeré přestupky spáchané na území naší obce řešila přestupková komise magistrátu města Kladna a za tuto činnost musela naše obec na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy platit dohodnutou částku. V roce 2009 projednávala přestupková komise celkem 12 přestupků. Taktéž ze strany okolních měst a obcí i ze strany občanů evidujeme zatím převážně kladné ohlasy na činnost naší obecní policie. Samozřejmě jsou i nespokojenci, ale to jsou většinou ti, kteří přišli s Obecní policií Stehelčeves do křížku. Pro slušné občany, kteří respektují zákony je činnost obecní policie pouze přínosem a možností klidnějšího spaní a pocitu většího bezpečí. Kontakt na strážníky: 725 811 968  obecnipolicie@obecstehelceves.cz

Obecní policie Stehelčeves ukončila k 31.3.2017 svoji činnost.