POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Dne 20.3. od 8:00h. bude v obci probíhat čištění komunikací. Žádáme občany, aby v tento den...
Havarijní stav vedl k uzavření mostu v Kročehlavské ulici v Kladně.   Více Informací zde...
V sobotu dne 16.3. od 8:30 do cca 13:00 hodin bude omezen průjezd ulicí V....
Details of Best Marijuana Strains The New Fuss About Best Marijuana Strains The standard of...
The rest of the pages should not include this in the page header. How to...
Cbd Hemp Oil at a Glance The Fight Against Cbd Hemp Oil Aside from the...
Getting the Best Cbd Hemp Oil Hemp petroleum tinctures are easy-to-use and provide everyone of...
The Insider Secrets for Hello World You will carry on to let it operate since...
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 10.3.2019 od 9 – 12 hodin. Kontejner bude přistaven...

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[vc_row font_color="#dd5252"][vc_column width="1/1"][space line="no" size="small" style="solid"][/vc_column][/vc_row][vc_row font_color="#0a0a0a" css=".vc_custom_1402698954133{padding-left: 20px !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1401249111337{background-color: rgba(170,59,89,0.06) !important;*background-color: rgb(170,59,89) !important;border-color: #bcbcbc !important;border-style: inherit !important;}"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Obecní úřad" bg_color="#ffffff"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-7"][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Praktické odkazy" bg_color="#ffffff"][space line="no" size="small" style="solid"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-11"][/vc_column][vc_column width="3/4" css=".vc_custom_1401212157251{padding-left: 20px !important;}"][vc_row_inner][vc_column_inner width="5/6"][title type="text" align="right" size="h3" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="POSKYTOVÁNÍ INFROMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ" bg_color="#ffffff"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6"][vc_single_image image="5441" border_color="grey" img_link_target="_self"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[/vc_column_text][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="right" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="FORMULÁŘE, PŘÍLOHY" bg_color="#ffffff"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Formulář - Žádost o poskytnutí informací" target="_blank" color="btn-danger" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/stehelceves/wp-content/uploads/2014/06/zadost-o-poskytnuni-info.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava07.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava09.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2011.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2013.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2016/03/2015-vyrocni-zprava-o-poskytovani-infrormaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava2006.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava08.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2010.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2012.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2015/12/2014-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2017/01/Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2016.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2018/02/výroční-zpráva-o-poskytování-informací.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Write a comment:

Your email address will not be published.