POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Z provozních důvodů budou ve středu 25.9.2019 úřední hodiny OÚ od 14:00 – 18:00 hodin....
Pošta Stehelčeves oznamuje, že ve středu dne 25.9.2019 bude otevřeno od 14.00-18.00 hod. Dopoledne zavřeno....
  Plánovaná odstávka elektřiny dne 25.09.2019 (08:00 – 12:00) Pozor! Seznam ČEZ je kombinovaný, proto prosíme,...
19. 10. 2019 bude ve 13 hodin u Kulturního domu probíhat čipování psů panem MVDr....
  Dovolujeme si Vás pozvat na akci, kterou pořádá Okresní hospodářská komora Kladno na podporu odborného...
Nově byla spuštěna mobilní aplikace. Zatím je ke stažení jen pro Android na tomto odkazu...
Dne 22.9.2019 od 15:30 hod. se na fotbalovém hřišti uskuteční „Stehelčevský 5boj“.Více info na facebookových...
V neděli dne 29.9. od 9-12 hodin bude před budovou OÚ přistaven kontejner na nebezpečný...
Veřejné zasedání ZO Stehelčeves se koná ve středu 18.9.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti...

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[vc_row font_color="#dd5252"][vc_column width="1/1"][space line="no" size="small" style="solid"][/vc_column][/vc_row][vc_row font_color="#0a0a0a" css=".vc_custom_1402698954133{padding-left: 20px !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1401249111337{background-color: rgba(170,59,89,0.06) !important;*background-color: rgb(170,59,89) !important;border-color: #bcbcbc !important;border-style: inherit !important;}"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Obecní úřad" bg_color="#ffffff"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-7"][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Praktické odkazy" bg_color="#ffffff"][space line="no" size="small" style="solid"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-11"][/vc_column][vc_column width="3/4" css=".vc_custom_1401212157251{padding-left: 20px !important;}"][vc_row_inner][vc_column_inner width="5/6"][title type="text" align="right" size="h3" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="POSKYTOVÁNÍ INFROMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ" bg_color="#ffffff"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6"][vc_single_image image="5441" border_color="grey" img_link_target="_self"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[/vc_column_text][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="right" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="FORMULÁŘE, PŘÍLOHY" bg_color="#ffffff"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Formulář - Žádost o poskytnutí informací" target="_blank" color="btn-danger" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/stehelceves/wp-content/uploads/2014/06/zadost-o-poskytnuni-info.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava07.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava09.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2011.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2013.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2016/03/2015-vyrocni-zprava-o-poskytovani-infrormaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava2006.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava08.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2010.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2012.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2015/12/2014-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2017/01/Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2016.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2018/02/výroční-zpráva-o-poskytování-informací.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Write a comment:

Your email address will not be published.