POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

LETÁK MASÁŽE HOROMĚŘICE
V důsledku mimořádných událostí posledních dnů v naší škole Vás zveme na mimořádné setkání se...
Obecní úřad Stehelčeves má k dispozici v omezeném množství tašky na třídění odpadu : sklo, papír, plast...
Jízdní řády : jízdní řády   Seznam změn : SEZNAM ZMĚN   Změny proběhnou ve...
Oznamujeme občanům, že MUDr. Nesterenko bude od 18.11. do 26.11.2019 ordinovat v ordinaci v Buštěhradě....
V úterý 12. 11. v 18.00 se koná v „Domečku“ další posezení s kronikou. Tentokrát...
Prosíme občany, nenoste již na Sběrný dvůr použité ošacení atd. z důvodu nevhodných prostor k...

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 30 dní .
Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[vc_row font_color="#dd5252"][vc_column width="1/1"][space line="no" size="small" style="solid"][/vc_column][/vc_row][vc_row font_color="#0a0a0a" css=".vc_custom_1402698954133{padding-left: 20px !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1401249111337{background-color: rgba(170,59,89,0.06) !important;*background-color: rgb(170,59,89) !important;border-color: #bcbcbc !important;border-style: inherit !important;}"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Obecní úřad" bg_color="#ffffff"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-7"][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="left" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="Praktické odkazy" bg_color="#ffffff"][space line="no" size="small" style="solid"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-11"][/vc_column][vc_column width="3/4" css=".vc_custom_1401212157251{padding-left: 20px !important;}"][vc_row_inner][vc_column_inner width="5/6"][title type="text" align="right" size="h3" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="POSKYTOVÁNÍ INFROMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ" bg_color="#ffffff"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6"][vc_single_image image="5441" border_color="grey" img_link_target="_self"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Důvod a způsob založení

Obec  Stehelčeves má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 3,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

[/vc_column_text][space line="no" size="small" style="solid"][title type="text" align="right" size="h4" uppercase="yes" bold="yes" radius="no" icon_size="normal" show_bg="no" line="yes" line_align="bottom" color="#dd0000" line_color="#e8e8e8" extra_color="#666666" value="FORMULÁŘE, PŘÍLOHY" bg_color="#ffffff"][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Formulář - Žádost o poskytnutí informací" target="_blank" color="btn-danger" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/stehelceves/wp-content/uploads/2014/06/zadost-o-poskytnuni-info.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava07.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava09.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2011.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2013.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2016/03/2015-vyrocni-zprava-o-poskytovani-infrormaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava2006.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/vyrocnizprava08.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2010.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2014/06/VZ2012.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2015/12/2014-vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.doc"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2017/01/Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2016.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][vc_button title="Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017" target="_blank" color="wpb_button" icon="wpb_document_word" size="btn-large" href="/wp-content/uploads/2018/02/výroční-zpráva-o-poskytování-informací.pdf"][space line="yes" size="small" style="solid"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

13.11.2019

Play Pro Evolution Soccer 2019/2020 => https://www.pes2019.org

18.11.2019

Free Credit Scores & Credit Reports at https://www.creditmonitoringservices.net/

Write a comment:

Your email address will not be published.