Omezené množství roušek je k dispozici na OÚ dnes od 9 – 12h.
  Pondělí :             8.00 – 12:00 Úterý :                12:00 – 16:00 Středa:               8:00 – 12:00...
V pátek 20.3. proběhne svoz bioodpadu. d 3.4. bude probíhat svoz ve 14ti denních intervalech, do nemá zakoupenou...
Oznamujeme, že koloniál Růža má otevírací dobu beze změn, Hostinec Stehelčeves je do odvolání uzavřen....
Oznamujeme občanům, že od 16.3.2020 budou úřední hodiny OÚ do odvolání : Pondělí – 9:00...
Vláda ČR od 16.3.2020 do 24.3.2020 do 6:00 zakázala volný pohyb osob na území ČR...
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020   8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-
Dnes 10.3. do 18:00h odstávka vody v ul. V. Moravce z důvodu havárie vodovodní sítě
V neděli dne 15.3.2020 od 9 – 12 hodin bude před budovou obecního úřadu přistaven...
Podrobnější informace : Doporuceni_MZ

PRAKTICKÉ ODKAZY

Úřední deska

Každá obec má ze zákona povinnost zveřejňovat informace

Hlášení obecního rozhlasu

zaregistrujte si obecního rozhlas a nechte si zasílat hlášení na mail

Mapový portál obce

Obsahuje základní, letecké a historické mapy, kanalizace, vodu atd.

Plánované akce

V naší obci je mnoho zajímavých akcí, navštivte nás

Zveřejněné informace v souladu s vyhláškou 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název

Obec Stehelčeves

2. Důvod a způsob založení

Dáno zákonem č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000, o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších úprav).

Postavení obce jako územního samostatného celku je založeno již v hlavě sedmé Ústavy České republiky o územní správě, čl.100.

3. Organizační struktura

Obec Stehelčeves je spravována zastupitelstvem obce, které je sedmi členné. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 1.11.2018.

Starostka je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněna, ostatní členové vykonávají své funkce jako dlouhodobě neuvolnění.

    3.1.Současné složení zastupitelstva obce

Starostka:  Bc. Petra Vagenknechtová. MBA

Místostarosta: Bc. Kateřina Müllerová

Členové zastupitelstva: Tomáš Engl, Mgr. et. Mgr. Světlana Schröderová, Mgr. Monika Korábová, Ing. Karel Ševčík, Bc. Kateřina Müllerová, Michal Pokorný, Bc. Vagenknechtová Petra, MBA

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec navenek zastupuje starostka. Zastupitelstvo obce zřídilo jako své kontrolní orgány dle zákona o obcích, výbor finanční a kontrolní.

Finanční výbor: Předseda: Ing. Karel Ševčík, členové: Marcela Rytířová, Kaválek Vratislav

Kontrolní výbor: Předseda: Mgr. Monika Korábová, členové: Mgr. et. Mgr. Světlana Schröderová, Mgr. et. Bc. Radomila Krchová

Úkoly obce v přenesené i samostatné působnosti plní Obecní úřad.

Obecní úřad

Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce, v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Pověřeným úřadem a obcí s rozšířenou působností pro obec Stehelčeves je Magistrát města Kladna.

4. kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves