posvícení
Ve čtvrtek dne 18.10. odpadají z provozních důvodů úřední hodiny OÚ Stehelčeves. Děkujeme za pochopení.
Opatření je  platné od 18.10.2018 do 28.10.2018.   Linka 604:   Opatření shodné s 2. etapou...
DL leták PID Plakát aplikace   Aplikace PID Lítačka
Pozvánka na výstavu
  výluka je od zahájení provozu dne 9. 10. do 17. 10. 2018 linka vede...
zobrazit: Publicita _Stehelčeves.docx  
Upozorňujeme občany, že dne 10.10.2018 budou v naší obci probíhat odečty vody. Kdo nebude doma,...
zobrazit: výsledky-voleb.pdf
Provozní řád závory

PRAKTICKÉ ODKAZY

Úřední deska

Každá obec má ze zákona povinnost zveřejňovat informace

Hlášení obecního rozhlasu

zaregistrujte si obecního rozhlas a nechte si zasílat hlášení na mail

Mapový portál obce

Obsahuje základní, letecké a historické mapy, kanalizace, vodu atd.

Plánované akce

V naší obci je mnoho zajímavých akcí, navštivte nás

Strategický plán rozvoje Obce Stehelčeves 2016-2026

Motto:
„Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.“

Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se podíleli členové zastupitelstva obce Stehelčeves, členové komisí a výborů obce a členové aktivních organizací působících v obci.
Ke zpracování nebyla použita dotazníková metoda mezi obyvateli obce a to z toho důvodu, že zájmy obyvatel jsou vymezeny většinou lokálně, generačně nebo zájmově. K širšímu pohledu na všestranný rozvoj obce jako celku se jim zákonitě nemůže dostávat erudovanosti a zkušenosti s problematikou samosprávy alespoň na rovni zastupitelů nebo členů komisí a výborů obce.
Obec Stehelčeves by se i do budoucna měla rozvíjet jako obec: občansky vybavená,
klidná a bezpečná, ekologicky progresivní a čistá, s možností sportovních a odpočinkových aktivit, podporující aktivity svých občanů a spolkový život a ohleduplně využívající okolní přírodu.
Uvedený postup a realistické zpracování plánu bylo zvoleno s důrazem na jeho budoucí praktické využití.