Upozorňujeme na blížící se svoz bioodpadu, který proběhne v pátek 5.4.2019. Žádáme občany, kteří si...
Upozorňujeme majitele pejsků na psí nástrahy!!! FB odkaz:   https://m.facebook.com/vencenipsukladno/photos/a.334001926991852/865483947176978/?type=3&eid=ARAttyzJ2M6hERriiaDSyp9fVZV1LTRMlMY5BehDlD4h5l6wn7aUQgazZIfb-tLetqBZCJxaVLMxHkvw&__xts__%5B0%5D=68.ARAVySWtXHrA6lky_WN_bnYFbUZTYzfMU-T7AWwgVLKr7M9gEMlXuQzO-XAEZ9mZ8eu6n3FlRGPvw3koxX8C4VBkNaXr8QlzEOsHaXQtapUiIlg5NwKZWaml5CPPjBF7yOr0mHeD2ALs8_f2XJCVczaZOsFSpKjpWokilLOTWZncP_lBZsEGQR6Wp43woKCP9BdOieiRZVPf-somsw5YShjqgAfaTdT0dEGfGKzEEGTff2tDt6ULQt_JHkcad81-6WCIVxp00Yw8JN2UqOMm0YHK4BLyKIjJNDcHA68wR-BDG6LRBCpJmBS_A40G_WuNrQAh6KT0GHCvzOPPpGH5D8sw3wOQXy3Y1mUCMauNRPIV3GXZbNFioA&__tn__=EEHH-R
The Insider Secrets for Hello World You will carry on to let it operate since...
Z provozních důvodů nebude v pondělí 25.3.2019 ordinovat MUDr. Shepelyak. Děkujeme za pochopení.
Dne 20.3. od 8:00h. bude v obci probíhat čištění komunikací. Žádáme občany, aby v tento den...
Havarijní stav vedl k uzavření mostu v Kročehlavské ulici v Kladně.   Více Informací zde...
V sobotu dne 16.3. od 8:30 do cca 13:00 hodin bude omezen průjezd ulicí V....
Details of Best Marijuana Strains The New Fuss About Best Marijuana Strains The standard of...
The rest of the pages should not include this in the page header. How to...

PRAKTICKÉ ODKAZY

Úřední deska

Každá obec má ze zákona povinnost zveřejňovat informace

Hlášení obecního rozhlasu

zaregistrujte si obecního rozhlas a nechte si zasílat hlášení na mail

Mapový portál obce

Obsahuje základní, letecké a historické mapy, kanalizace, vodu atd.

Plánované akce

V naší obci je mnoho zajímavých akcí, navštivte nás

Důležité zákony

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím