The writing process consists of not just the investigation that need to be carried out,...
Plánovaná odstávka elektřiny :   18.07.2019 (07:30 – 15:00)     Ulice U Hřiště:  ...
Do odvolání není Workoutové hřiště na hřišti SK přístupné z důvodu nedokončených povrchových úprav. Děkujeme...
Další zasedání ZO Stehelčeves se koná 21.8.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Od 1.7.2019 je změna telefonního čísla na poštu :  954 227 342.
What Everybody Is Saying About Essays on Customer Service The New Fuss About Essays on...
Pozor! Seznam ČEZ je kombinovaný, proto prosíme, věnujte pozornost parcelním číslům, v některých případech se jedná...
informace
Choosing Best Vpn for Windows Is Simple VPN toolsare highly well-liked by corporations, allowing for...

PRAKTICKÉ ODKAZY

Úřední deska

Každá obec má ze zákona povinnost zveřejňovat informace

Hlášení obecního rozhlasu

zaregistrujte si obecního rozhlas a nechte si zasílat hlášení na mail

Mapový portál obce

Obsahuje základní, letecké a historické mapy, kanalizace, vodu atd.

Plánované akce

V naší obci je mnoho zajímavých akcí, navštivte nás

Důležité zákony

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím