INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY   Dne Od Do 27.11.2018 7:30 15:30 Bližší...
16.11. v 16 h na Brůdku vysadíme Strom Svobody v naší obci. Stromy Svobody symbolizují vznik Československé republiky...
Informujeme Vás o předčasném ukončení uzavírky silnice mezi Vrapicemi a Stehelčevsí, resp. dopravního opatření pro...
Další setkání s kronikou obce se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2018 od 18.00 hodin....
Kdo máte chuť si svoji třešeň vysadit, přijďte 10.11. v 10 hodin před OÚ.Odtud se...
Kdy: 10.11.2018 od 9:00, Kde: hřiště SK Stehelčeves, s sebou : rukavice, pily, hrábě, kolečko...
Ve Stehelčevsi vznikne nové komunitní centrum. Pomozte nám s jeho návrhem! Vážení občané, letos v lednu...
Sběrný dvůr bude otevřen od listopadu pouze v sobotu od 9 – 11 hodin.
Se uskuteční 6.11 2018 od 18-19 hod. na OÚ.
Za dobrých klimatických podmínek je prodloužen svozu bioodpadu na 16. a 30.11.2018.

PRAKTICKÉ ODKAZY

Úřední deska

Každá obec má ze zákona povinnost zveřejňovat informace

Hlášení obecního rozhlasu

zaregistrujte si obecního rozhlas a nechte si zasílat hlášení na mail

Mapový portál obce

Obsahuje základní, letecké a historické mapy, kanalizace, vodu atd.

Plánované akce

V naší obci je mnoho zajímavých akcí, navštivte nás

Důležité zákony

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím