INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 

Dne Od Do
27.11.2018 7:30 15:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

27.11.2018 (07:30 – 15:30) plánovaná odstávka č. 110060625572

Stehelčeves

Hlavní
130 2 21 4 5 8 9

K Homolce
134 158 181 183 206 208 209 219 35 41 46 48 68 70

Na Lázni
163 178 18 22 69 parc.č. 425

Hlavní
1 2 23 3 36 7

Řánkova
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 51 87

Stehelčeves
1133188 547,550/2 979113 177 289 parc.č. 241

V. Hermacha
10 11 118 135 136 14 146 168 169 171 179 182 19 20 210 211 212 213 214 215 216 217 218 290 32 37 37/37U 38 39 53 54 55 56 57 58 59 76 83 89 94

V. Moravce
47 137 15 155 159 16 162 172 176 194 333 34 40 64 73 84

V. Podrackého
112 113 114 121 122 123 126 180