Upozorňujeme občany, že do 31.3. musí být uhrazen poplatek za odpady( u nemovitostí, kde je poplatek vyšší než 1500Kč, musí byt do tohoto data zaplacena polovina celkové částky poplatku, druhá polovina pak do 30.9.).