Den otevřených dveří se bude konat dne 6.4.2016 od 12.00 do 19.00 hodin. Přijďte si prohlédnout prostory knihovny i knihy, které jsou v nich uloženy, beletrii i naučnou literaturu, zpravodaje z okolních obcí, soubor knih z výměnného fondu kladenské knihovny a další. Bude též připravena malá výstavka nejzajímavějších knih a informace o historii naší knihovny. Na všechny návštěvníky se velice těší vaše knihovnice