Dovolujeme si Vás pozvat na akci, kterou pořádá Okresní hospodářská komora Kladno na podporu odborného školství s názvem „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“.

 

* Termín: pátek 20. září od 10.00 do 18.00 hod., sobota 21. září od 9.00 do 12.00 hod.

* Místo konání: aula a přilehlé prostory SŠ designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279

 

Na této akci budou prezentovány střední odborné školy zaměřené na technické obory a firmy jako potenciální zaměstnavatelé absolventů těchto oborů.  Účelem prezentace je seznámení s možnostmi dalšího, perspektivního vzdělávání dětí a následné uplatnění v praxi. Je určena zejména pro žáky končící základní školu a jejich rodiče.