Další setkání s kronikou obce se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2018 od 18.00 hodin. Tentokrát se sejdeme v „Domečku“, aby byl přístup pohodlnější i pro ty, kdo špatně chodí do schodů. Budeme pokračovat v již započatém tématu „Zajímavá místa a osobnosti naší obce“ .