V sobotu dne 5.1.2019 se v naší obci od 10 hod. uskuteční Tříkrálová sbírka. Děti a dospělí, kteří by se chtěli do sbírky zapojit jako koledníci mohou kontaktovat paní Debroise na tel. 739183643 nejpozději do 16.12.