Děkujeme všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. V naší obci se vybralo 21.280 Kč. Vybrané prostředky budou použity na  tyto projekty:

      *Rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad      Vltavou

  • Sociální bydlení
  • Pomoc rodinám v nouzi
  • Zdravotní péče v Ugandě 

 

Děkujeme také všem malým i velkým koledníkům a těšíme se na setkání opět za rok.