V NÁVAZNOSTI NA NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI POSLEDNÍHO VÍKENDU (krádež auta, cizi člověk na zahradě rodinného domu) OBEC ZAJISTILA SLUŽBY BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY, KTERÁ BUDE V NOCI O VÍKENDECH STŘEŽIT OBEC. DÁLE KAŽDÝ DEN V PODVEČERNÍCH HODINÁCH BUDE PROJÍŽDĚT OBCÍ AUTOHLÍDKA, TÉŽE BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY. AGENTURA JE NAPOJENÁ NA PČR A MÁ SKVĚLÉ VÝSLEDKY V OKOLNÍCH OBCÍCH.