Upozorňujeme na jiný režim svozu směsného komunálního odpadu.

Frekvence svozu Počet svozů/rok cena
1x týdně 52 1680,-Kč
Zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní 39 1350,-Kč
1x za 14 dní 26 990,-Kč
1x měsíčně 12 490,-Kč
Jednorázová známka 55,-Kč