Upozorňujeme občany, že od 10.5. do 19.5.2019 bude uzavírka na území města Buštěhrad, úsek ul. Tyršova, od křiž. s ul. Revoluční po křiž. se silnicí III/10145 včetně křižovatky se sil. III/00718 ul. náměstí u pivovaru z důvodu stavebních prací při provedení konečných úprav vozovky po výstavbě inž.sítí. Objížďka se nařizuje v trase po sil. III/00717 – část Kladno-Vrapice – II/101 – obec Stehelčeves III/10145 obousměrně.