Mikroregion údolí lidického potoka pořádá ve středu 16. května 2018 opět zájezd pro seniory členských obcí.

Tento rok navštívíme Muzeum skla v Kamenickém Šenově, podíváme se na Panskou skálu (kamenné varhany, kde se točila Pyšná princezna), poobědváme v České Kamenici a odpoledne si individuálně prohlédneme historické centrum České Kamenice. Mikroregion hradí cestovné, vstup do muzea a oběd pro každého účastníka tohoto zájezdu.

Poplatek za tento výlet činí 150,-Kč za osobu.

Závazné přihlášky spolu se zaplacením poplatku přijímá paní pokladní na OÚ ve Stehelčevsi nejpozději do 12.dubna do 9.00 hodin.