[vc_row font_color=“#dd5252″][vc_column width=“1/1″][space line=“no“ size=“small“ style=“solid“][/vc_column][/vc_row][vc_row font_color=“#0a0a0a“ css=“.vc_custom_1402698954133{padding-left: 20px !important;}“][vc_column width=“1/4″ css=“.vc_custom_1401249111337{background-color: rgba(170,59,89,0.06) !important;*background-color: rgb(170,59,89) !important;border-color: #bcbcbc !important;border-style: inherit !important;}“][title type=“text“ align=“left“ size=“h4″ uppercase=“yes“ bold=“yes“ radius=“no“ icon_size=“normal“ show_bg=“no“ line=“yes“ line_align=“bottom“ color=“#dd0000″ line_color=“#e8e8e8″ extra_color=“#666666″ value=“Obecní úřad“ bg_color=“#ffffff“][vc_widget_sidebar sidebar_id=“sidebar-7″][space line=“no“ size=“small“ style=“solid“][title type=“text“ align=“left“ size=“h4″ uppercase=“yes“ bold=“yes“ radius=“no“ icon_size=“normal“ show_bg=“no“ line=“yes“ line_align=“bottom“ color=“#dd0000″ line_color=“#e8e8e8″ extra_color=“#666666″ value=“Praktické odkazy“ bg_color=“#ffffff“][space line=“no“ size=“small“ style=“solid“][vc_widget_sidebar sidebar_id=“sidebar-11″][/vc_column][vc_column width=“3/4″ css=“.vc_custom_1401212157251{padding-left: 20px !important;}“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“5/6″][title type=“text“ align=“right“ size=“h3″ uppercase=“yes“ bold=“yes“ radius=“no“ icon_size=“normal“ show_bg=“no“ line=“yes“ line_align=“bottom“ color=“#dd0000″ line_color=“#e8e8e8″ extra_color=“#666666″ value=“ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ bg_color=“#ffffff“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/6″][vc_single_image image=“5441″ border_color=“grey“ img_link_target=“_self“][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Kladenský okres je se svými 217 obyvateli na km2 nejhustěji osídleným okresem ve Středočeském kraji. Průmyslová a důlní činnost zanechala na okolní krajině významné stopy.

Klima

Stehelčeves leží v nadmořské výšce 270 – 300 metrů, svým podnebím patří k teplým regionům s ročním průměrem 8 až 8,7° C a nízkými srážkami mezi 450 -500 mm. Průměrná teplota vzduchu v ČR je 5,5 °C.

 Fauna a Flora

Obecně je pro region Kladenska charakteristický výskyt běžné středoevropské květeny s teplomilnými a suchomilnými druhy.  V těsném okolí Stehelčevsi, na Buštěhradské haldě, žije více než 20 druhů zvláště chráněných živočichů, kteří jsou na haldu vázáni. Obecní úřad ve Stehelčevsi společně s Občanským sdružením „Za životní prostředí Stehelčevsi“ požádali MMK o  registrací významného krajinného prvku Buštěhradské haldy.

 Ovzduší

Po provedené rekultivaci Buštěhradské haldy došlo k výrazné změně v kvalitě ovzduší z hlediska prašnosti a dalších polutantů v ovzduší. Hlavním znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topeniště na tuhá paliva a také doprava.

 Voda a odpadní vody

Dřetovický potok je malé vodnatosti a voda obsahuje určité znečištění jak mikrobiální tak těžkými kovy zejména rtutí, fenoly, dusitany a dusičnany. Znečištění podzemní vody jak vyplývá z odběrů ve vrtech v okolí haldy vykazují konstantní stav a nic nenaznačuje nutnosti provádět sanaci Buštěhradské haldy. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno z vodovodního systému společnosti Středočeské vodárny a.s. Odpadní vody ze Stehelčevsi jsou odváděny dešťovou kanalizací do Dřetovického potoka nebo jímány do septiků či žump, které jsou pravidelně odváženy. V obci se plánuje a připravuje výstavba splaškové kanalizace.

Odpady

Odvoz komunálního odpadu zajišťuje svozová firma MPS Kladno. Pro sběr a třídění papíru, skla a plastů jsou v obci  kontejnery na tříděný odpad. Dvakrát ročně je zajišťován sběr nebezpečných odpadů. V obci je k dispozici sběrný dvůr pro ukládání řady druhů odpadů. Každý měsíc probíhá sběr obalů „tetrapack“. Vítěz je vždy finančně oceněn.

Priority obce v oblasti životního prostředí

  • Napojení obce na veřejnou kanalizaci
  • Podporovat všechny iniciativy a podnikat kroky vedoucí k zlepšení životního prostředí v obci a jeho okolí
  • Nezhoršení stavu životního prostředí způsobené zásahem do Buštěhradské haldy
  • Udržovat a podporovat veřejnou zeleň
  • Podporovat sběr a třídění papíru, plastů, skla, tetrapacků

[/vc_column_text][space line=“no“ size=“small“ style=“solid“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Write a comment:

Your email address will not be published.