Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves, Tel.: +420 601 333 454

Obecní úřad

Praktické odkazy


Kalendář akcí

Červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
« Čer    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

male-logo

Kladenský okres je se svými 217 obyvateli na km2 nejhustěji osídleným okresem ve Středočeském kraji. Průmyslová a důlní činnost zanechala na okolní krajině významné stopy.

Klima

Stehelčeves leží v nadmořské výšce 270 – 300 metrů, svým podnebím patří k teplým regionům s ročním průměrem 8 až 8,7° C a nízkými srážkami mezi 450 -500 mm. Průměrná teplota vzduchu v ČR je 5,5 °C.

 Fauna a Flora

Obecně je pro region Kladenska charakteristický výskyt běžné středoevropské květeny s teplomilnými a suchomilnými druhy.  V těsném okolí Stehelčevsi, na Buštěhradské haldě, žije více než 20 druhů zvláště chráněných živočichů, kteří jsou na haldu vázáni. Obecní úřad ve Stehelčevsi společně s Občanským sdružením „Za životní prostředí Stehelčevsi“ požádali MMK o  registrací významného krajinného prvku Buštěhradské haldy.

 Ovzduší

Po provedené rekultivaci Buštěhradské haldy došlo k výrazné změně v kvalitě ovzduší z hlediska prašnosti a dalších polutantů v ovzduší. Hlavním znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topeniště na tuhá paliva a také doprava.

 Voda a odpadní vody

Dřetovický potok je malé vodnatosti a voda obsahuje určité znečištění jak mikrobiální tak těžkými kovy zejména rtutí, fenoly, dusitany a dusičnany. Znečištění podzemní vody jak vyplývá z odběrů ve vrtech v okolí haldy vykazují konstantní stav a nic nenaznačuje nutnosti provádět sanaci Buštěhradské haldy. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno z vodovodního systému společnosti Středočeské vodárny a.s. Odpadní vody ze Stehelčevsi jsou odváděny dešťovou kanalizací do Dřetovického potoka nebo jímány do septiků či žump, které jsou pravidelně odváženy. V obci se plánuje a připravuje výstavba splaškové kanalizace.

Odpady

Odvoz komunálního odpadu zajišťuje svozová firma MPS Kladno. Pro sběr a třídění papíru, skla a plastů jsou v obci  kontejnery na tříděný odpad. Dvakrát ročně je zajišťován sběr nebezpečných odpadů. V obci je k dispozici sběrný dvůr pro ukládání řady druhů odpadů. Každý měsíc probíhá sběr obalů „tetrapack“. Vítěz je vždy finančně oceněn.

Priority obce v oblasti životního prostředí

  • Napojení obce na veřejnou kanalizaci
  • Podporovat všechny iniciativy a podnikat kroky vedoucí k zlepšení životního prostředí v obci a jeho okolí
  • Nezhoršení stavu životního prostředí způsobené zásahem do Buštěhradské haldy
  • Udržovat a podporovat veřejnou zeleň
  • Podporovat sběr a třídění papíru, plastů, skla, tetrapacků