Obecní úřad ve Stehelčevsi Vás zve na IX.ročník tradiční výstavy Zlaté české ruce, která se koná v KD ve Stehelčevsi v sobotu 17.října 2015 od 9hod. v sále Kulturního domu ve Stehelčevsi. Občané z obce a okolí zde vystavují své šité, pletené, pečené, malované, vyšívané, drhané, navlékané či jinak dělané výrobky z látek, kůže, keramiky a všech materiálů, na které si vzpomenete. výstava je prodejní!