Na základě aktuální informace podané zhotovitelem stavby sdělujeme že termín zahájení uzavírky sil. III/00719 (Buštěhrad – Libochovičky), z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 (mimoúrovňové křížení s D7), byl posunut o 14 dní, z důvodu dodržení procesních lhůt. Uzavírka sil. III/00719 by tedy měla začít 15.5.2017, úplná uzavírka úseku D7 při snesení mostní konstrukce se předpokládá od 20.5.2017 (SO) 19:00 h do 21.5.2017 (NE) 9:00 h.